Вакансии аналитик в городе Винница


Веб-аналитик

24.1.2017 / 15.01

LetyShops

Где ты наш Веб-аналитик?

 

Хочешь работать с интересным продуктом, который приносит пользу другим?

 

Если ты желаешь создавать пользу и готов постигать новое, тогда тебе к нам :)

 

Требования:

 

 • знания систем веб-аналитики (Google Analytics, Яндекс Метрика и др.)
 • умение работать с графиками и таблицами, умение находить зависимости
 • опыт работы в Интернет-проектах
 • приветствуется опыт запуска РК (контекстная реклама, соц. сети, баннерная и т.д.)
 • грамотная устная и письменная речь
 • креативность, самоорганизованность, умение работать самостоятельно и в команде
 • коммуникабельность, аккуратность, нацеленность на результат

 

Обязанности:

 

 • анализ эффективности рекламных компаний
 • анализ поведения посетителей на сервисе
 • определение и анализ ключевых показателей сайта
 • разработка и внедрение детальной отчетности по анализируемым данным
 • наглядная демонстрация результатов анализа (тенденции, выводы, рекомендации)
 • изучение и анализ тенденций, подготовка предложений по развитию Интернет--ресурсов, участие в составлении маркетинговой стратегий;

 

Мы предлагаем:

 • официальное оформление
 • лучший офис в городе, где есть все для того, чтобы «творить»
 • уроки английского языка, спортзал (и всевозможные офисные блага ;)
 • демократичную атмосферу
 • работать над продуктом, который приносит пользу другим

Винница | 24.01.2017Руководитель отдела сбыта (Винницкий молочный завод)

23.1.2017 / 20.10

Вакансия компании: ROSHEN, Кондитерская корпорация

Создана: 23.01.2017

Регион: Винница

Предполагаемый уровень месячного дохода: не указан

Маркетолог-аналітик, фахівець з реклами та PR, бренд менеджер

23.1.2017 / 14.01

Мегапрогресс

 

Обов'язки:

 1. Аналіз і прогнозування основних конъюнктуроутворюючих факторів потенційних ринків збуту випускаємої підприємством продукції:
  - комерційно-економічних, включаючи економічну ситуацію і фінансовий стан потенційних покупців, реальний платоспроможний попит на що випускається продукцію і співвідношення попиту і пропозиції на конкурентні види продукції,
  - обсягів постачання і якості конкуруючої продукції, її переваг і хиб у порівнянні з продукцією даного підприємства;
  - наявності нових ринків збуту і нових споживачів що випускається підприємством продукції.
 2. Дослідження споживчих властивостей виробленої продукції і збір інформації про задоволеність ними покупців.
 3. Виявлення передових тенденцій у світовому виробництві продукції по профілю підприємства.
 4. Вивчення попиту на що випускається продукцію на основі збору заявок про потребу в розроблювальній і виробленій продукції, даних статистичної звітності, використання особистих інтерв'ю, опитуванння по телефоні, розсилання анкет. Аналіз і систематизація отриманих даних і підготування їх для опрацювання на електронно-обчислювальній техніка.
 5. Виявлення системи взаємозв'язків між різноманітними чинниками, що впливають на стан ринку й обсяг продажів.
 6. Аналіз конкурентноздатності продукції підприємства, зіставлення споживчих властивостей, ціни, витрат виробництва з аналогічними показниками конкуруючої продукції, що випускається іншими підприємствами й іншими країнами.
 7. Розробка на основі вивчення кон'юнктури і ємності ринку прогнозів по платоспроможному попиті на нову і що випускається продукцію.
 8. Розробка короткострокової (1-2 року), середньострокової (до 5 років) і довгострокової (до 10-15 років) стратегії маркетингу з урахуванням потреб виробництва, ємності ринку, що змінюється платоспроможного попиту, проникнення на нові ринки збуту, досягнень науково-технічного прогресу, конкуренції.
 9. Розрахунок ємності ринку для продукції підприємства.
 10. Координація й узгодження дій усіх відділів підприємства у виробітку єдиного комерційної політики.
 11. Збір, систематизація й аналіз усієї комерційно-економічної інформації з кон'юнктури потенційних ринків збуту продукції підприємства. Створення інформаційно-статистичного банки даних по маркетингу, включаючи дані за заявками на постановку продукції, її виробництву, наявності запасів. Використання цих даних для прискорення збуту продукції.
 12. Визначення географічного розміщення потенційних споживачів.
 13. Визначення питомої ваги продукції основних конкурентів у загальному обсязі збуту на даному ринку.
 14. Дослідження структури, складу й організації роботи збутової мережі, що обслуговує даний ринок.
 15. Вивчення рівня фірмової торгівлі і її впливи на збут продукції підприємства.
 16. Організація зворотної зв'язок із споживачами. Вивчення думки споживачів по поліпшенню що випускається продукції і притягнення для цього позаштатних співробітників. Аналіз рекламацій і їхнього впливи на збут продукції. Розробка за результатами вивчення думки споживачів і аналізу рекламацій, пропозицій по підвищенню якості.
 17. Аналіз методів розгляду і задоволення претензій і рекламацій, що надійшли від споживачів, і здійснення контролю за їхнім повним задоволенням у встановлені терміни.
 18. Планування провідин споживачів робітниками відділу маркетингу. Здійснення безпосередніх контактів із споживачами продукції.
 19. Аналіз мотивів визначеного відношення споживачів до пропонуємої їм продукції.
 20. Аналіз сильних і слабких сторін конкуруючої продукції.
 21. Розробка разом із менеджерами по рекламі і стимулюванню збуту стратегії реклами по кожному виді продукції.
 22. Аналіз організації оптової торгівлі, збутової мережі, вибір найбільше оптимальних по тривалості, вартості і технічної оснащеності каналів реалізації продукції підприємства. Оцінка ефективності роботи збутової мережі.
 23. Аналіз стана реалізації продукції підприємства, виявлення продукції, що не має достатнього збуту, визначення причин цього.
 24. Проведення порівняльного аналізу, витрат обертання, виявлення і ліквідації економічно необгрунтованих витрат.
 25. Формування нових потреб із метою розширення ринку і пошуку нових форм застосування що випускається продукції.
 26. Розробка пропозицій по створенню принципово нової продукції.
 27. Розробка пропозицій і рекомендацій по зміні характеристик і технології виробництва що випускається і нової продукції з метою вивчення її споживчих властивостей з урахуванням думки покупців.
 28. Участь разом із плановим відділом у визначенні собівартості нових виробів і розробці заходів щодо зниження собівартості що випускається продукції, виявлення суми прибули підприємства від продажів нової і серийно що випускається продукції.
 29. Підготування пропозицій і рекомендацій до плану виробництва продукції підприємства по номенклатурі і кількості, виходячи з результатів вивчення кон'юнктури ринку і попиту на конкретні види продукції.
 30. Розробка пропозицій по організації маркетингу на 1-2 року з метою забезпечення доставки покупцям продукції в необхідні терміни й у достатній кількості, своєчасна інформація про її споживчі властивості, установленні прямих контактів із споживачами, активної участі у виставках-ярмарках, виходу на нові ринки, розширення номенклатури, адаптація товарів до специфічних вимог покупців.
 31. Розробка пропозицій по стимулюванню збуту продукції, що не має попиту, шляхом підвищення якості продукції, організації додаткової реклами, зниження цін, у необхідних випадках про зняття продукту з виробництва.
 32. Підготування пропозицій по притягненню спеціалістів інших підприємств і організацій до рішення проблем маркетингу, вивчення попиту на продукцію, реклами.
 33. Розробка пропозицій по підвищенню ефективності маркетингу.

Вимоги:

Досвід побудови успішної стратегії продажів. Вік до 45 років.

Вища освіта.

Досвід роботи від 5 років.

Умови роботи:

Робочий графік: 5/7

 

З-П: 25000грн, базова ставка + КТУ, %

 

Винница | 23.01.2017 | 25000 грнTechnical Analyst

20.1.2017 / 19.01

Astound Commerce

A Technical Analyst serves as a key facilitator within the organization and its clients by liaising between the business and technical teams. The Technical Analyst is a critical part of the identification and definition of business requirements and drives for business problem solutions. Primary responsibilities of this role are elicitation, analysis and documentation of business and functional requirements, user stories, use cases and ensuring these ties directly back to business objectives as stated in the Statement of Work.

 

Requirements:

Mandatory:

 • 3 and more years of experience in this or a similar IT role;
 • Working knowledge of SDLC, working knowledge of Agile methodologies;
 • Maintaining communication between business and the team;
 • Acting as product owner;
 • Good knowledge in single business area, insights on several others business areas;
 • Working with foreign customers.

Desirable:

 • Good understanding of any of the e-commerce platforms;
 • Basic understanding of all other e-commerce platforms.

Hard Skills:

Processes:

 • SCRUM/Agile;
 • RUP/Waterfall.

Requirements elicitation & elaboration:

 • Elicitation techniques;
 • Modeling and diagramming;
 • Pre-sale proposal development.

Requirements development:

 • Functional requirements development;
 • Non-functional requirements development;
 • Business requirements development;
 • Documents specification/wireframe;
 • Development of use-cases and user-stories;
 • Develop process models.

Other:

 • Requirements management;
 • BA risk management;
 • Visual representation of information;
 • Solution validation.

Soft Skills:

 • Communication within and outside the team;
 • Customer facing;
 • Time management;
 • Teamwork;
 • Business Correspondence (internal/external);
 • Presentation skills.

English:

Upper-Intermediate writing and speaking skills.

 

Responsibilities:

 • Analyzes and documents new and existing business processes to validate a solution that supports project objective(s);
 • Develops and manages detailed business and functional requirements;
 • Platform-based recommendations for site enhancements;
 • Documents user stories;
 • Documents detailed use cases to support QA creation of test cases;
 • Demonstrating a proactive approach at all levels with Developers, QA and Client;
 • Documents specification/wireframes to illustrate UI interactions;
 • Facilitates cross-functional meetings to capture requirements;
 • Manages business-related issues and action item resolution;
 • Develops process modeling to illustrate end state solution;
 • Manages user acceptance testing and training documents to support completed project.

 

Astound Commerce Offers:

 • Knowledgebase of #1 global ecommerce delivery in Ukraine;
 • Trainings and certifications;
 • A constant inflow of ecommerce projects with global outreach;
 • Well set SDLC process with use of Agile, Scrum, Waterfall depending on a project;
 • Coaching and reviews to support your career development;
 • Internal/external engineering and business training and conferences and time for self-education;
 • Extensive technical library with option to order books and English classes;
 • A network-style culture with geographically distributed teams, easy communications and access to clients;
 • Possible international on-site visits;
 • Work-life balance approach and healthy lifestyle programs.

 

Винница | 20.01.2017Business Analyst

20.1.2017 / 15.01

MLSDev

Business Analyst wanted!

MLSDev.com is looking for a highly skilled Business Analyst.

Our team consists solely of reliable, skilled and good-tempered people.

We offer:

 • Good working conditions, well-equipped working place in A-class office;
 • Competitive salary;
 • Paid vacation days and paid sick leaves;
 • An opportunity for self-development, career and professional growth.

Required skills and experience:

 • 2+ years experience in the field of outsourcing (Web, Mobile applications);
 • Knowledge of current tendencies and trends in Web and Mobile products;
 • Expertise in gathering, analyzing and specifying project requirements;
 • Experience in business planning, business strategy development;
 • Experience in collaboration and negotiation with customers and development teams;
 • Experience in wireframes development, understanding main trends in modern UI/UX;
 • Advanced level of written and spoken English;
 • Excellent communication skills;
 • Leadership abilities.

Advantages:

 • Time management skills;
 • Writing of use cases/user stories/functional specs;
 • Understanding of web and mobile application development process;
 • Understanding of Agile: Scrum, XP, Kanban;
 • Understanding of Lean Startup methodology.

Duties and responsibilities:

 • Daily communication with English-speaking clients;
 • Concept analysis and defining goals of client's product;
 • Business planning, business strategy development;
 • Consulting, recommendations, suggestions about the improvement of the customer's concept;
 • Functional specifications, wireframes development;
 • Project presentation, transfer to the customer and developers team;
 • Project quality control during the development process.

We guarantee the most beneficial cooperation, timely salary, the opportunity to cooperate on a permanent basis.

Please send your CVs to:

For more information visit http://mlsdev.com

Винница | 20.01.2017SEO-специалист, интернет-маркетолог со знанием английского языка

13.1.2017 / 4.32

ASE

 

 

Обязанности:

 • Настройка Google AdWords, Яндекс.Директ, таргет VK, FB
 • Настройка и оптимизация рекламных каналов;
 • Анализ статистики и повышение показателей эффективности;
 • Привлечение достаточного количества клиентов из Интернета
 • Разработка и реализация стратегии лидогенерации (Lead Generation);
 • Эффективное использование и поиск новых инструментов увеличения потока потенциальных клиентов: контекстная реклама‚ реклама в соц. сетях, блогах, форумах, реклама через партнеров и т.д.

Требования к кандидату:

 • Опыт работы в интернет-маркетинге от 1 года
 • Опыт самостоятельного ведения контекстных кампаний в Google AdWords, Яндекс.Директ от 1 года;
 • Опыт работы с контекстной рекламой в социальных сетях;
 • Высокий уровень компетентности в поиске целевой аудитории;
 • Опыт настройки каналов привлечения клиентов из Интернета;
 • Опыт работы с Google Analytics, усидчивость и внимание к деталям
 • Английский язык - advanced (обязательно)Знание других языков, в частности: польского, немецкого, испанского и т.д. приветствуется.

Будет плюсом:

 • Владение SMM

Лучшему кандидату мы предлагаем:

 • работу в дружной молодой команде целеустремленных людей
 • оплачиваемый отпуск и больничные
 • заработная плата состоит из фиксированной и бонусной частей
 • график работы с 9 до 18-00.

 

 

Винница | 13.01.2017Аналитик продаж

11.1.2017 / 19.43

IT Sanes

В связи с активным развитием, на конкурсной основе ищем в свою команду "Аналитика продаж"

 

Требования:

 • Отличное знание английского языка
 • Аналитический склад ума
 • Усидчивость и скурпулезность
 • Умение работать самостоятельно, но и в команде тоже
 • Способность ориентироваться в потоке новой информации
 • Очень хорошие коммуникативные навыки
 • Навыки продаж будут плюсом

Обязанности:

 • Обработка большого объема информации, создания баз данных, формирование на их основе аналитической отчетности
 • Анализ рынка и конкурентов
 • Работа с поисковыми системами в сети интернет

 

Условия работы:

 • Работа в комфортном офисе
 • Молодой и дружный коллектив
 • Полный рабочий день с 9:00 до 18:00
 • Своевременная заработная плата

Если Вы подходите нам по требованиям и имеете большое желание работать, но у Вас нет опыта, мы готовы рассмотреть Вашу кандидатуру. Ждем резюме.

Винница | 11.01.2017Expert .NET Developer for Ciklum .NET Solutions Team (VInnitsa)

10.1.2017 / 19.11

Вакансия компании: Ciklum

Создана: 10.01.2017

Регион: Винница

Предполагаемый уровень месячного дохода: не указан