Вакансии маркетолог в городе Винница


Маркетолог-аналітик

08.12.2016 / 23.01

Форсер, ПП

 

 

Вимоги:

Досвід побудови успішної стратегії продажів. Вік до 40 років

 

Обов'язки:

 1. Аналіз і прогнозування основних конъюнктуроутворюючих факторів потенційних ринків збуту випускаємої підприємством продукції:
  - комерційно-економічних, включаючи економічну ситуацію і фінансовий стан потенційних покупців, реальний платоспроможний попит на що випускається продукцію і співвідношення попиту і пропозиції на конкурентні види продукції,
  - обсягів постачання і якості конкуруючої продукції, її переваг і хиб у порівнянні з продукцією даного підприємства;
  - наявності нових ринків збуту і нових споживачів що випускається підприємством продукції.
 2. Дослідження споживчих властивостей виробленої продукції і збір інформації про задоволеність ними покупців.
 3. Виявлення передових тенденцій у світовому виробництві продукції по профілю підприємства.
 4. Вивчення попиту на що випускається продукцію на основі збору заявок про потребу в розроблювальній і виробленій продукції, даних статистичної звітності, використання особистих інтерв'ю, опитуванння по телефоні, розсилання анкет. Аналіз і систематизація отриманих даних і підготування їх для опрацювання на електронно-обчислювальній техніка.
 5. Виявлення системи взаємозв'язків між різноманітними чинниками, що впливають на стан ринку й обсяг продажів.
 6. Аналіз конкурентноздатності продукції підприємства, зіставлення споживчих властивостей, ціни, витрат виробництва з аналогічними показниками конкуруючої продукції, що випускається іншими підприємствами й іншими країнами.
 7. Розробка на основі вивчення кон'юнктури і ємності ринку прогнозів по платоспроможному попиті на нову і що випускається продукцію.
 8. Розробка короткострокової (1-2 року), середньострокової (до 5 років) і довгострокової (до 10-15 років) стратегії маркетингу з урахуванням потреб виробництва, ємності ринку, що змінюється платоспроможного попиту, проникнення на нові ринки збуту, досягнень науково-технічного прогресу, конкуренції.
 9. Розрахунок ємності ринку для продукції підприємства.
 10. Координація й узгодження дій усіх відділів підприємства у виробітку єдиного комерційної політики.
 11. Збір, систематизація й аналіз усієї комерційно-економічної інформації з кон'юнктури потенційних ринків збуту продукції підприємства. Створення інформаційно-статистичного банки даних по маркетингу, включаючи дані за заявками на постановку продукції, її виробництву, наявності запасів. Використання цих даних для прискорення збуту продукції.
 12. Визначення географічного розміщення потенційних споживачів.
 13. Визначення питомої ваги продукції основних конкурентів у загальному обсязі збуту на даному ринку.
 14. Дослідження структури, складу й організації роботи збутової мережі, що обслуговує даний ринок.
 15. Вивчення рівня фірмової торгівлі і її впливи на збут продукції підприємства.
 16. Організація зворотної зв'язок із споживачами. Вивчення думки споживачів по поліпшенню що випускається продукції і притягнення для цього позаштатних співробітників. Аналіз рекламацій і їхнього впливи на збут продукції. Розробка за результатами вивчення думки споживачів і аналізу рекламацій, пропозицій по підвищенню якості.
 17. Аналіз методів розгляду і задоволення претензій і рекламацій, що надійшли від споживачів, і здійснення контролю за їхнім повним задоволенням у встановлені терміни.
 18. Планування провідин споживачів робітниками відділу маркетингу. Здійснення безпосередніх контактів із споживачами продукції.
 19. Аналіз мотивів визначеного відношення споживачів до пропонуємої їм продукції.
 20. Аналіз сильних і слабких сторін конкуруючої продукції.
 21. Розробка разом із менеджерами по рекламі і стимулюванню збуту стратегії реклами по кожному виді продукції.
 22. Аналіз організації оптової торгівлі, збутової мережі, вибір найбільше оптимальних по тривалості, вартості і технічної оснащеності каналів реалізації продукції підприємства. Оцінка ефективності роботи збутової мережі.
 23. Аналіз стана реалізації продукції підприємства, виявлення продукції, що не має достатнього збуту, визначення причин цього.
 24. Проведення порівняльного аналізу, витрат обертання, виявлення і ліквідації економічно необгрунтованих витрат.
 25. Формування нових потреб із метою розширення ринку і пошуку нових форм застосування що випускається продукції.
 26. Розробка пропозицій по створенню принципово нової продукції.
 27. Розробка пропозицій і рекомендацій по зміні характеристик і технології виробництва що випускається і нової продукції з метою вивчення її споживчих властивостей з урахуванням думки покупців.
 28. Участь разом із плановим відділом у визначенні собівартості нових виробів і розробці заходів щодо зниження собівартості що випускається продукції, виявлення суми прибули підприємства від продажів нової і серийно що випускається продукції.
 29. Підготування пропозицій і рекомендацій до плану виробництва продукції підприємства по номенклатурі і кількості, виходячи з результатів вивчення кон'юнктури ринку і попиту на конкретні види продукції.
 30. Розробка пропозицій по організації маркетингу на 1-2 року з метою забезпечення доставки покупцям продукції в необхідні терміни й у достатній кількості, своєчасна інформація про її споживчі властивості, установленні прямих контактів із споживачами, активної участі у виставках-ярмарках, виходу на нові ринки, розширення номенклатури, адаптація товарів до специфічних вимог покупців.
 31. Розробка пропозицій по стимулюванню збуту продукції, що не має попиту, шляхом підвищення якості продукції, організації додаткової реклами, зниження цін, у необхідних випадках про зняття продукту з виробництва.
 32. Підготування пропозицій по притягненню спеціалістів інших підприємств і організацій до рішення проблем маркетингу, вивчення попиту на продукцію, реклами.
 33. Розробка пропозицій по підвищенню ефективності маркетингу.

 

Умови роботи:

5/7, повний соц.пакет.

 

 

Винница | 08.12.2016 | 25000 грнКерівник програм інформування споживачів

08.12.2016 / 19.01

Філіп Морріс Україна*

 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

 • Розподіляти довгострокові цілі між членами команди для забезпечення виконання Плану Розвитку Бізнесу
 • Встановлювати довгострокові цілі членам команди на основі цілей Польового Періоду
 • Організовувати розгортання програм активації споживачів в межах Території членами команди
 • Консолідувати, узгоджувати та забезпечувати ефективний і адекватний розподіл ресурсів серед членів команди
 • Розробка та впровадження програм/заходів активації клієнтів для визначених торгових марок
 • Управління, розвиток, координація та співпраця з командою співробітників 3-ї сторони (хостесс, представники брендів)
 • Забезпечення належного розподілу ресурсів для команди співробітників 3-ї сторони (хостесс, представники брендів)
 • Відстеження результатів дії програм інформування споживачів
 • Впровадження заходів покращення ефективності використання інструментів інформування споживачів
 • Активний пошук та розробка інноваційних інструментів та рішень з метою сприяння розвитку бренду та каналів інформування споживачів на визначеній території
 • Забезпечувати цілеспрямоване і економічно використання виділених ресурсів
 • Забезпечувати ефективне використання активів компанії у відповідності до Принципів і Практик Компанії

 

ВИМОГИ:

 • Вища освіта (у сфері маркетингу, менеджменту, економіці є перевагою)
 • По-над 3 роки досвіду роботи у міжнародній або національній компанії (бажано рекламна діяльність або діяльність з просування продукту)
 • Управління проектами
 • Навички проведення перемовин
 • Хороші знання принципів здійснення продажів та маркетингу
 • Аналітичні здібності та здатність працювати зі складною інформацією
 • Навички наставництва
 • Знання англійської мови: середній або високий рівні
 • Впевнене володіння ПК: MS Office (Excel, Power Point)
 • Водійські права (В)

 

МИ ПРОПОНУЄМО:

 • Привабливий компенсаційний пакет
 • Роботу з відомими брендами
 • Можливість навчатися та розвиватися
 • Можливість кар'єрного зростання
 • Роботу у дружній команді професіоналів

 

Будь ласка, зауважте, що, відправляючи резюме, Ви даєте згоду на обробку наданих Вами персональних даних з метою встановлення співробітництва з відповідною компанією-партнером.До участі в конкурсі будуть запрошені лише ті кандидати, які відповідають зазначеним вимогам.

 

Винница | 08.12.2016Фахівець програм інформування споживачів

08.12.2016 / 19.01

Філіп Морріс Україна*

 

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ:

   

 • Розробка та впровадження програм/заходів активації клієнтів для визначених торгових марок
 •  

 • Управління, розвиток, координація та співпраця з командою співробітників 3-ї сторони (хостесс, представники брендів)
 •  

 • Забезпечення належного використання інструментів та ресурсів командою співробітників 3-ї сторони (хостесс, представники брендів)
 •  

 • Відстеження результатів дії програм інформування споживачів
 •  

 • Впровадження заходів покращення ефективності використання інструментів інформування споживачів
 •  

 • Активний пошук та розробка інноваційних інструментів та рішень з метою сприяння розвитку бренду та каналів інформування споживачів на визначеній території
 •  

ВИМОГИ:

   

 • Вища освіта (у сфері маркетингу, менеджменту, економіці є перевагою)
 •  

 • 1-3 роки досвіду роботи у галузі FMCG у сфері «польової роботи» / рекламної діяльності / маркетингу у міжнародній або надійній місцевій компанії / агентстві
 •  

 • Хороші знання принципів здійснення продажів та маркетингу
 •  

 • Аналітичні здібності та здатність працювати зі складною інформацією
 •  

 • Лідерські навички
 •  

 • Знання англійської мови на середньому рівні
 •  

 • Впевнене володіння ПК: MS Office (Excel, Power Point)
 •  

 • Посвідчення водія (категорія B)
 •  

МИ ПРОПОНУЄМО:

   

 • Привабливий компенсаційний пакет
 •  

 • Роботу з відомими брендами
 •  

 • Можливість навчатися та розвиватися
 •  

 • Можливість кар'єрного зростання
 •  

 • Роботу у дружній команді професіоналів
 •  

Будь ласка, зауважте, що, відправляючи резюме, Ви даєте згоду на обробку наданих Вами персональних даних з метою встановлення співробітництва з відповідною компанією-партнером.

До участі в конкурсі будуть запрошені лише ті кандидати, які відповідають зазначеним вимогам.

 

Винница | 08.12.2016Уборщица в магазин бытовой техники

08.12.2016 / 16.05

Зарплата: от 1 600 грн.

Город: Винница

Должностные обязанности:


Требования к квалификации:


Компания: Ван Сорс УкраинаРуководитель отдела интернет-маркетинга

08.12.2016 / 15.10

Вакансия компании: EXTRACT

Создана: 08.12.2016

Регион: Винница

Предполагаемый уровень месячного дохода: не указан

PHP программист (удаленно)

08.12.2016 / 14.22

Зарплата: по договоренности

Город: Винница

Должностные обязанности:
Участие в проектировании и разработке ПО (сайты с личными кабинетами и подключением платежных систем, лендинги, автоматизация систем рекрутирования),
Разработка и доработка необходимых кодов

Требования к квалификации:
Увлеченность своей профессией
Знание php,
Знание Yii
Знание баз данных (MySQL),
Знание HTML и CSS,
Знание jQuery,
Ответственность,
Умение работать в команде и на результат

Компания: УкртехИнфоКассир

07.12.2016 / 20.21

Зарплата: от 3 200 грн.

Город: Винница

Должностные обязанности:
Работа с кассовым аппаратом, расчет гостей, закрытие дня

Требования к квалификации:
Стрессоустойчивость,
внимательность,
ответственность

Компания: РК "Люди Fusion Place"Маркетолог

07.12.2016 / 20.01

Head-a-Head, Рекрутинговое агентство

 

Маркетолог

 

Основные задачи должности:

 

 • мониторинг рынка (животноводство);
 • подготовка рекламных материалов и коммуникация со СМИ, дизайнерами, издательствами;
 • подготовка и организация мероприятий (выставки, семинары, дни поля, PR - акции и т. д.);
 • проведение анализа продаж, составление графиков размещения рекламы, презентаций.

 

Требования :

 

 • успешный опыт работы маркетологом или продукт менеджером в В2В сегменте от 3-х лет;
 • знание агро рынка (семена, CЗР, удобрения или с-г образование);
 • желателен выше среднего уровень английского;
 • свободное владение ПK, пакет MS Office, дизайнерские программы;
 • опыт организации и проведения мероприятий, опыт работы со СМИ, активная жизненная позиция, результативность.

Винница | 07.12.2016Сортировщик, комплектовщик (ночной)

07.12.2016 / 18.33

Зарплата: по договоренности

Город: Винница

Должностные обязанности:


Требования к квалификации:


Компания: ЮЗ АЛКО-ТРЕСТНочной грузчик

07.12.2016 / 18.33

Зарплата: по договоренности

Город: Винница

Должностные обязанности:
Компании ВФ ТОВ "Інтернаціональна група вин України №1" дистрибьютору алкогольной продукции на постоянную работу требуется НОЧНОЙ Грузчик

Требования к квалификации:


Компания: Інтернаціональна група вин України №1Оператор компьютерного набора

07.12.2016 / 18.33

Зарплата: по договоренности

Город: Винница

Должностные обязанности:
Компьютерный набор

Требования к квалификации:
Парень Девушка
1. Знание компьютера
2. Опыт Работы
3. Возраст до 28

Компания: Інтернаціональна група вин України №1Торговый представитель

07.12.2016 / 18.33

Зарплата: по договоренности

Город: Винница

Должностные обязанности:
Компании ВФ ТОВ "Інтернаціональна група вин України №1" дистрибьютору алкогольной продукции на постоянную работу требуется торговый представитель по городу Винница

Резюме высылать на электронный адрес

Требования к квалификации:
Опыт Работы (желательно по продажам алкоголя)

Компания: ЮЗ АЛКО-ТРЕСТВодитель, водитель-экспедитор

07.12.2016 / 18.32

Зарплата: по договоренности

Город: Винница

Должностные обязанности:
Компании ВФ ТОВ "Інтернаціональна група вин України №1" дистрибьютору алкогольной продукции на постоянную работу требуется Водитель Экспедитор, развоз товара по области.

Требования к квалификации:
Водительские права с открытой категорией С
Опыт работы от 1 года
возраст ~ 25 - 40
Резюме высылать на электронный адрес

Компания: Інтернаціональна група вин України №1Уборщица в магазин бытовой техники (ТРЦ Поділля Сіті)

07.12.2016 / 17.45

Зарплата: по договоренности

Город: Винница

Должностные обязанности:


Требования к квалификации:


Компания: One SourceМерчандайзер

07.12.2016 / 16.56

Зарплата: от 3 000 грн.

Город: Винница

Должностные обязанности:
Обеспечение выкладки товаров на прилавке супермаркета согласно установленных стандартов.

Требования к квалификации:
Обязательно наличие интернета на дому и мобильного телефона с камерой.

Компания: Агентство мерчандайзингаРаспиловщик / Пилорамщик

07.12.2016 / 11.40

Зарплата: по договоренности

Город: Винница

Должностные обязанности:
Распиловка древесины

Требования к квалификации:
Обязательно иметь опыт работы на пилораме!
ответственно выполнять работу

Компания: ИвановРегиональный представитель

07.12.2016 / 11.05

Зарплата: до 10 000 грн.

Город: Винница

Должностные обязанности:
Мы производим новинку на рынке альтернативного автономного отопления - энергосберегающие панели POLUS. Ищем дилеров и дистрибьюторов в регионах Украины.

организация продаж в своём регионе
самостоятельное руководство и организация деятельности

Требования к квалификации:
Организаторские способности

Компания: POLUSНачинающий маркетолог

06.12.2016 / 16.41

TERMINUS, ООО

 

Компания «TERMINUS», один из лидеров на рынке межкомнатных дверей, в связи с расширением отдела маркетинга объявляет конкурс на вакансию МАРКЕТОЛОГ.

Требования к кандидату:

 • Высшее образование, специальность "Маркетинг", стационарная форма обучения;
 • Возможно без опыта работы (готовы обучать);
 • Наличие прав категории В (желательно);
 • Креативный подход к решению маркетинговых задач;
 • Инициативность, желание профессионального роста;
 • Желание работать и зарабатывать.

 

Обязанности:

 • Проведения маркетинговых исследований;
 • Анализ и оценка спроса потребителей;
 • Формирование предложений по увеличения объемов продаж;
 • Анализ деятельности конкурентов.

 

Условия работы

 • Молодой и дружный коллектив единомышленников;
 • Работа в известной и развивающейся компании (офис г.Калиновка);
 • Достойная заработная плата (ставка + %);
 • Официальное трудоустройство.

Винница | 06.12.2016Уборщица в магазин бытовой техники (ТРЦ Поділля Сіті)

06.12.2016 / 13.24

Зарплата: от 1 600 грн.

Город: Винница

Должностные обязанности:


Требования к квалификации:


Компания: ВАН СОРС УКРАИНАТорговый представитель (зерновой кофе)

06.12.2016 / 13.16

Зарплата: от 5 000 грн.

Город: Винница

Должностные обязанности:
• представлення ТМ у місті та регіоні;
• розширення клієнтської бази;
• щоденна звітність

Требования к квалификации:
Спеціальна, вища освіта
• досвід роботи в продажах від 2-х років
• впевнені навички ведення переговорів
• наявність клієнтської бази у FMCG групі;
• впевнений користувач Exel
• відповідальність, наполегливість, ініціативність, порядність, знання правил ділового етикету і спілкування, бажання зростати фінансово
• наявність власного авто обов`язково.

Компания: Ройал СанНачальник отдела продаж

06.12.2016 / 11.44

Зарплата: по договоренности

Город: Винница

Должностные обязанности:
Страховая компания «ВУСО», насчитывающая 15 лет успешного опыта работы на страховом рынке Украины, приглашает кандидатов на вакантную должность

Начальник отдела продаж в г. Винница

• Представление компании в регионе при работе с физическими лицами;
• Расширение каналов продаж страховых продуктов клиентам (банки, посредники и т.д.).
• Выполнение плановых показателей Представительства в части физических и юр. лиц.

Требования к квалификации:
• Опыт работы в продажах от полугода и более;
• Высшее образование;
• Ответственность, коммуникабельность, активная жизненная позиция, целеустремленность.

Компания: СК "ВУСО"Маркетолог

05.12.2016 / 18.55

Вакансия компании: Биокосметика

Создана: 05.12.2016

Регион: Винница

Предполагаемый уровень месячного дохода: от 4 000 грн.

Уборщица в магазин бытовой техники (ТРЦ Поділля Сіті)

05.12.2016 / 17.38

Зарплата: от 1 600 грн.

Город: Винница

Должностные обязанности:


Требования к квалификации:


Компания: Ван СорсМаркетолог

05.12.2016 / 17.15

Вакансия компании: Торговый дом Энзим-Агро

Создана: 05.12.2016

Регион: Винница

Предполагаемый уровень месячного дохода: не указан

Директор филиала (Винница)

05.12.2016 / 16.19

Зарплата: по договоренности

Город: Винница

Должностные обязанности:
Расширение и улучшение эффективности работы торговой команды,
выполнение плана продаж филиалом,
качественное присутствие на вверенной территории,
расширение клиентской базы,
слаженная и бесперебойная работа филиала.

Требования к квалификации:
Ориентация на результат, продуктивность,
опыт работы в сфере продаж (FMCG) на руководящей должности,
опыт работы в дистрибуторской компании от 3х лет,
умение управлять работой филиала и торговой команды,
способность видеть решения проблемы и выход с нестандартных и сложных ситуаций.

Компания: Продмаркет ПлюсМаркетолог

05.12.2016 / 15.33

Биокосметика, ООО

 

 

Компания «Биокосметика» ищет талантливого и креативного маркетолога!

 

Требования:

-грамотный русский язык

-знания и ориентация в механизмах работы социальных сетей;

-опыт продвижения SMM - проектов

-опыт работы с графическими редакторами

-креативность

-ответственность, инициативность, внимательность, усидчивость.

Обязанности:

-создание интересных постов о продуктах и мероприятиях компании

-администрирование сообщества в социальных сетях

-подготовка и адаптация контента для сообществ в социальных сетях

-взаимодействие с пользователями в сообществах

-отслеживание дополнительных площадок для размещения рекламы сообществ

-привлечение новых клиентов.

-оформление постов вконтакте через wiki-страницы

-написание и графическое оформление email рассылки

-публикация новостей на сайте

-публикация новостей на форумах

 

Всех, кто соответствует указанным требованиям, готов предоставить портфолио (ссылки на успешное ведение групп и страниц в соц сетях) и выполнить тестовое задание, просим высылать свои резюме с развернутым сопроводительным письмом.

 

Мы предлагаем:

 • работу в уютном офисе в центре города;
 • нормированный рабочий день;
 • дружеский коллектив, который готов помочь, услышать и поддержать Ваши идеи;
 • карьерный рост и профессиональное развитие.

 

Винница | 05.12.2016 | 4000 грнПомощник руководителя

05.12.2016 / 15.15

Зарплата: от 8 000 грн.

Город: Винница

Должностные обязанности:
• выполнение текущих заданий руководителя

• общение с клиентами по телефону

• обработка заявок

• работа с существующей базой клиентов

• помощь в проведении переговоров

• заключение сделок

Требования к квалификации:
• высшее/неоконченное высшее образование

• приятная, ухоженная внешность

• возраст до 36 лет

• грамотная речь при деловых переговорах

• опыт работы в продажах и проведении переговоров

• уверенный пользователь ПК

• умение работать на результат

Компания: Конс на Бис, бизнес-клуб предпринимателейСварщик по металлу

04.12.2016 / 16.48

Зарплата: от 2 500 грн.

Город: Винница

Должностные обязанности:


Требования к квалификации:


Компания: Торговый дом ТорнПокрасчик дерева и МДФ

04.12.2016 / 16.48

Зарплата: от 2 500 грн.

Город: Винница

Должностные обязанности:


Требования к квалификации:


Компания: Торговый дом ТорнАссистент руководителя

04.12.2016 / 14.19

Зарплата: от 5 000 грн.

Город: Винница

Должностные обязанности:
Прием телефонных звонков;
ведение документации;
планирование рабочего дня руководителя;
организация совещаний, тренингов, поездок;
заказ билетов и бронирование гостиниц для руководителя и других сотрудников во время командировки по Украине и за рубежом;
выполнение поручений руководителя.

Требования к квалификации:
Возраст 25−36 лет;
организаторские способности;
коммуникабельность, внимательность;
высокая организованность, пунктуальность;
презентабельный внешний вид;
способность соблюдать поставленные сроки и работать в стрессовых ситуациях;
ответственность.

Компания: Конс на Бис, бизнес-клуб предпринимателейМерчандайзер

04.12.2016 / 1.40

Зарплата: от 3 000 грн.

Город: Винница

Должностные обязанности:
Требуется мерчандайзер для работы в крупных супермаркетах города на постоянной основе.
Выкладка товара в ТТ, детальный мерчандайзинг, проверка ценовой политики, составление фотоотчетов о проделанной работе.

Требования к квалификации:
От 18 до 50 лет, с о/р и без, коммуникабельность, активность, ответственность.

Компания: U ProfiРегиональный менеджер по маркетингу

03.12.2016 / 4.01

АТБ-маркет

 

Регион: г. Винница

Образование: высшее (эконом., маркетинг)

Требования:

 • Опыт работы маркетологом от 2 лет (региональный маркетинг менеджер, трейд-маркетолог)
 • Навыки планирования и реализации маркетинговых мероприятий
 • Знания специфики организации розничной торговли
 • Знания мерчандайзинга, трейд -маркетинга
 • Знания организации рекламного дела, формы и методы ведения рекламных и PR-компаний
 • Наличие собственного автотранспорта ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Основные обязанности:

 • Организация, контроль проведения маркетинговых мероприятий
 • Мониторинг СМИ, анализ и подбор эффективных медианосителей, контроль размещения информации в СМИ
 • Организация, контроль печати и доставки рекламных материалов;
 • Аудит наружной рекламы
 • Работа с региональными поставщиками по привлечению маркетинговых доходов;
 • Мониторинг рекламной активности конкурентов
 • Формирование базы данных по конкурентам
 • Определение конкурентоспособности магазинов (мониторинг цен)
 • Проведение маркетинговых исследований
 • Анализ ассортимента региональных поставщиков
 • Организация и контроль соответствия выкладки планограммам
 • Подготовка магазинов к открытию

Условия работы:

 1. Официальное трудоустройство
 2. Оплачиваемый ежегодный отпуск
 3. Своевременная оплата труда
 4. Профессиональный и карьерный рост
 5. Корпоративная мобильная связь, предоставление ноутбука
 6. Компенсация: амортизация использования личного автомобиля и ГСМ

Мы обязательно ответим на Ваше резюме в случае соответствия нашим требованиям!

Информация о компании: http://www.atbmarket.com/

Резюме направлять по адресу:

Винница | 03.12.2016Менеджер проектов (веб-программирование)

02.12.2016 / 20.26

Зарплата: по договоренности

Город: Винница

Должностные обязанности:
Требуется «Менеджер проектов» для ведения проектов в области веб разработок, Интернет коммерции, цифровых медиа.

- разработка концепции Интернет проектов;
- общение с клиентами (проведение встреч и презентаций);
- управления проектами (project management, time management);
- работа с командой веб разработчиков, контроль за качеством и сроками выполнения работ;
- адекватная оценка сроков выполнения задач и проектов;
- контроль получения оплат от клиентов
- составление и предоставление отчетов о проделанной работе

Требования к квалификации:
(знания, опыт):
- знание Internet/Web технологий - не менее 2 лет;
- аналитический склад ума;
- опыт работы веб разработчиком, контент менеджером, менеджером по Internet рекламе;
- средние знания HTML, CSS, JavaScript, PHP, пакетов по обработке графики;
- понимание основных принципов систем управления контентом (Content Management Systems);
- знания основных методов продвижения и раскрутки Интернет ресурсов;
- английского языка на уровне переписки (чтение, понимание и переписка);

Интересует:
- ярко выраженные организаторские способности, самостоятельность, ответственность и готовность принимать решения;
- системное мышление, аналитические способности;
- ответственность, пунктуальность;
- активная жизненная позиция;
- серьезное отношение к работе;
- заинтересованность в росте компании;
- порядочность, лояльность к компании.

Нам необходимы разносторонние и легко приспосабливаемые специалисты. Технологии, с которыми работают наши клиенты, динамично изменяются.

Компания: Группа компаний "Танграм"Web-мастер

02.12.2016 / 20.26

Зарплата: по договоренности

Город: Винница

Должностные обязанности:
Создание UI, Web интерфейсов, т.е. разработка HTML кода для веб сайтов и веб приложений, поддержка веб сайтов, выполнение задач HTML вёрстки, созданию баннеров и т.п.

Требования к квалификации:
(знания, опыт):
- знание HTML/ DHTML, DOM, CSS, JavaScript;
- опыт создания кроссбраузерной вёрстки "руками";
- знание стандартов W3C;
- Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator;
- опыт создания баннеров, Flash баннеров;
- английский язык на уровне переписки (чтение, понимание и переписка);

Интересует:
- серьезное отношение к работе;
- ответственность;
- заинтересованность в росте компании;
- достойный уровень оплаты и условий труда гарантируется;

Нам необходимы разносторонние и легко приспосабливаемые специалисты. Технологии, с которыми работают наши клиенты, динамично изменяются.

Компания: Группа компаний "Танграм"Менеджер проектов (хостинг)

02.12.2016 / 20.25

Зарплата: по договоренности

Город: Винница

Должностные обязанности:
Требуется «Менеджер проектов» для ведения проектов в области хостинга, телекоммуникаций, Интернет провайдинга.

- предпродажные консультации клиентов по нестандартным запросам связанными с техническими вопросами повышенной сложности;
- консультации МП (менеджеров по продажам) по запросам клиентов связанными с техническим вопросам повышенной сложности и/или спецификой продуктов компании;
- обучение сотрудников отдела продаж по продуктам компании, лекции по новым продуктам;
- работа с различными партнёрскими организациями по вопросам получения сертификатов, лицензий и т.п. Например: Cisco, Microsoft и т.п.
- работа с отделом программистов по вопросам автоматизации повседневной деятельности и внедрения новой системы биллинга. Внедрение и интеграция в систему новых услуг или пакетов услуг, тестирования их работы;
- работа с организациями RIPE и ARIN по вопросам регистрации и обслуживания PI/AS объектов;
- решение административных вопросов связанных с деятельностью доменного мастера, т.е., координация сотрудничества с региональными регистраторами и доменными реестрами, внедрение новых зон, контроль и обновление при изменении правил регистрации в доменных зонах;
- организация взаимодействие с поставщиками hardware (комплектующие и сервера), организация учёта комплектующих и серверов;
- составление и предоставление отчетов о проделанной работе
- адекватная оценка сроков выполнения задач и проектов.

Требования к квалификации:
(знания, опыт):
- знание рынка телекоммуникаций, хостинг услуг;
- знания сетевых технологий, Интернет сервисов, серверных решений;
- Опыт работы инженером, системным администратором, продакт-менеджером, менеджером по продажам в сфере услуг хостинга, Интернет провайдинга или серверных решений;
- хорошие коммуникативные навыки - умение излагать свои мысли ясно и понятно в письменном и устном виде при общении с клиентами, на презентациях, конференциях и т.п.,
- умение убеждать и работать с возражениями клиентов;
- знание основ этики делового общения и ведения переговоров;
- знание английского языка (средний уровень - чтение, понимание и переписка);
- опытный пользователь ПК.

Интересует:
- ярко выраженные организаторские способности, самостоятельность, ответственность и готовность принимать решения;
- системное мышление, аналитические способности;
- ответственность, пунктуальность;
- активная жизненная позиция;
- серьезное отношение к работе;
- заинтересованность в росте компании;
- порядочность, лояльность к компании.

Нам необходимы разносторонние и легко приспосабливаемые специалисты. Технологии, с которыми работают наши клиенты, динамично изменяются.

Компания: Группа компаний "Танграм"Senior Android Developer

02.12.2016 / 20.22

Зарплата: по договоренности

Город: Винница

Должностные обязанности:
Group of companies “Tangram” with offices in Germany, Canada, Ukraine and Russia seeks Senior Android developers for open positions in our development center in Ukraine. Our development offices located in Kiev, Nikolaev, Vinnitsa and Poltava.

Требования к квалификации:
Skills & Experience:
- 3+ years of development experience, 2+ years of which have been spent developing Android applications;
- Knowledge of Java, C++;
- Knowledge of Android components, Android SDK, Android API;
- Strong OOP/OOD skills;
- Experience in database design and SQL;
- Experience in working with issue/bug tracking systems is a plus
- Experience with Agile & Scrum is a plus
- Intermediate level of English

Benefits::
- Good salary and bonuses for successful projects
- Social benefits (50/50 compensation of sports, short-term loans to employees, etc.)
- Paid vacation and sick days
- On-site English classes
- Flexible work hours
- Wedding/Newborn bonuses
- Company-sponsored recreation activities
- Friendly atmosphere and professional team
- Knowledge sharing and training activities
- Modern and comfortable office facilities

Компания: Группа компаний "Танграм"Руководитель отдела интернет-маркетинга

02.12.2016 / 20.22

Зарплата: по договоренности

Город: Винница

Должностные обязанности:
Требуется «Руководитель отдела Интернет-маркетинга». Нам нужен человек способный взять на себя организацию и управление отделом Интернет-маркетинга и разработку стратегии по комплексному рекламному продвижению наших Интернет проектов в сети Интернет!

- Организация отдела Интернет-маркетинга, управление отделом;
- Координация и контроль работ выполняемых субподрядчиками;
- Создание и планирование рекламных кампаний в интернет;
- Продвижение Интернет-ресурсов группы компаний в сети;
- Мониторинг конверсий, повышение эффективности;
- Web-аналитика (Google/Yandex);
- Разработка и реализация плана действий по увеличению продаж в сети Инетернет;
- Работа с партнерскими программами, поиск новых партнеров;
- Подготовка коммерческих предложений;
- Проведение переговоров и презентаций;
- Обучение и мотивация новых сотрудников.

Требования к квалификации:
(знания, опыт):
- знание Internet/Web технологий - не менее 2 лет;
- опыт комплексного проведения рекламных кампания в сети Интернет;
- знание основных методов продвижения и раскрутки Интернет-ресурсов;
- опыт в SEO (ручная оптимизация проектов без использования методов поискового спама);
- опыт в SMO/SMM;
- навыки работы с основными PPC системами (Google Adwords, Yandex Direct);
- общие знания Adobe Photoshop, HTML/ DHTML, DOM, CSS, JavaScript.
- интересует опыт как в русскоязычном сегменте Интернет так и в англоязычном;
- знания англ. языка на уровне чтение/понимание переписки.

Интересует:
- ярко выраженные организаторские способности, самостоятельность, ответственность и готовность принимать решения;
- системное мышление, аналитические способности;
- ответственность, пунктуальность;
- активная жизненная позиция;
- серьезное отношение к работе;
- заинтересованность в росте компании;
- порядочность, лояльность к компании.

Нам необходимы разносторонние и легко приспосабливаемые специалисты. Технологии, с которыми работают наши клиенты, динамично изменяются.

Компания: Группа компаний "Танграм"Системный администратор (Linux / Unix)

02.12.2016 / 20.21

Зарплата: по договоренности

Город: Винница

Должностные обязанности:
Наша основная специализация - предоставление услуг корпоративным клиентам по обеспечению управления выделенными серверами и обеспечению безопасности в сети Интернет. Наша компания обслуживает веб-сервера по всему миру. Дежурные инженеры на втором уровне поддержки работают посменно в 2 смены, т.е. мы обслуживаем и обеспечиваем безопасность серверов 24 часа в сутки. Работаем по 12 часов в смене, два дня выходных после смены. Старшие системные администраторы на третьем уровне поддержки работают в две смены покрывая время с 10.00 — 19.00 в рабочие дни.

- основная обязанность - техническая поддержка веб серверов;
- консультации клиентов по телефону, email, в чатах и через систему тикетов (система отработки электронных обращений).

Требования к квалификации:
Знания, опыт:
- знания Linux / Unix в совершенстве;
- сервисы (Apache, MySQL, Exim как основные);
- умение разобраться в скриптах PERL, PHP и shell;
- желательно знания технологий виртуализации OpenVZ, KVM, XEN;
- желательно прочные знания MS Windows Server 2008-2012;
- умение быстро найти и устранить проблему;
- английский язык для переписки по почте и IM-сервисам (обязательно);

Интересует:
- системное мышление, аналитические способности;
- ответственность, пунктуальность;
- активная жизненная позиция;
- серьезное отношение к работе;
- заинтересованность в росте компании;
- порядочность, лояльность к компании.

Нам необходимы разносторонние и легко приспосабливаемые специалисты. Технологии, с которыми работают наши клиенты, динамично изменяются.

Компания: Группа компаний "Танграм"PHP программист

02.12.2016 / 20.21

Зарплата: по договоренности

Город: Винница

Должностные обязанности:
PHP программирование.

Требования к квалификации:
(знания, опыт):
- опыт работы с PHP5 и его объектной моделью, знание его отличий от PHP4;
- большим плюсом будет знание MVC, опыт работы с Zend Framework;
- PHP (работа c базами данных, текстовыми файлами, GD, ftp, сессиями, шаблонами, административный интерфейс, системы управления контентом);
- MySQL (PHPMyAdmin, знание языка SQL, проектирование БД);
- HTML/ DHTML, DOM, CSS, JavaScript, AJAX (все эти знания понадобяться в работе);
- умение работать в команде соблюдая стандарты кодирования;
- опыт работы с системами контроля версий, bugtracking-системами;
- английский язык на уровне переписки (чтение, понимание и переписка);

Интересует:
- системное мышление, аналитические способности;
- ответственность, пунктуальность;
- активная жизненная позиция;
- серьезное отношение к работе;
- заинтересованность в росте компании;
- порядочность, лояльность к компании.

Достойный уровень оплаты и условий труда гарантируется.

Компания: Группа компаний "Танграм"Бармен

02.12.2016 / 19.35

Зарплата: от 3 500 до 4 000 грн.

Город: Винница

Должностные обязанности:
Обслуживание посетителей на высоком уровне с предоставлением достаточного ассортимента продукции зарубежного и отечественного производства.
Соблюдение правил внутреннего распорядка.
Соблюдение кассовой дисциплины.
Своевременное получение товаров и продуктов со склада или производства.
Проверка наличия вино-водочных изделий.

Требования к квалификации:
Знание R-kepper, ответственное отношение к работе.

Компания: Royal groopМаркетолог

02.12.2016 / 14.41

Арита

 

Крупной торговой компании, работающей в отрасли дистрибуции сантехники, инструмента, садово-огородного инвентаря и товаров для быта требуется Маркетолог.

Требования к кандидату:

* опыт работы на должности маркетолога от 2-х лет;

* высшее образование,

* отличное знание 1С, ПК, и прикладных программ (Word, Exel, PowerPoint, CorelDRAW и другие).

Условия труда:

* комфортные условия труда;

* нормированный рабочий день;

* конкурентная заработная плата.

 

Присылайте пожалуйста резюме.

 

Винница | 02.12.2016Маркетолог в автосалон BMW

01.12.2016 / 18.17

Бавария Ценр, ТОВ

 

Официальный дилер BMW компания «Бавария Центр» объявляет конкурс на замещение вакантной должности «Менеджер по рекламе и маркетингу».

Требования:

 • Высшее образование
 • Опыт работы в сфере маркетинга
 • Знание графических редакторов CorelDraw, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator.Хорошие навыки в разработке рекламных макетов
 • Знание допечатной подготовки
 • Креативность
 • Ответственность
 • Умение работать в команде

Условия работы:

 • Возможность обучения и профессионального роста
 • Официальное трудоустройство
 • Стабильная оплата труда
 • Работа с мировым брендом

Обязанности:

 • Разработка и внедрение маркетинговых мероприятий для увеличения продаж
 • Разработка рекламных макетов (для интернета, полиграфии, внешней рекламы...)
 • Поддержание сайта компании на ежедневной основе и его наполнение актуальной информацией
 • Ведение бюджета и документооборота по отделу маркетинга и рекламы
 • Ведение отчетности о проделанной работе, в том числе и бухгалтерской отчетности
 • Взаимодействие с рекламными агентствами и производителями рекламно-сувенирной продукции
 • Поддержание внутреннего рекламного оформления

ЖДЕМ ВАШИХ РЕЗЮМЕ С ФОТО И ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ВАС!

Винница | 01.12.2016Менеджер з реклами

01.12.2016 / 16.59

Тірас-12, ТОВ

 

 

Компанія ТОВ "Тірас-12" - провідний український виробних охоронних та пожежних систем безпеки. Ми хочемо підсилити наш відділ маркетингу та дизайну і шукаємо людину з відповідними знаннями.

 

Що треба робити:

 • Розробляти різнопланові графічні матеріали (від рекламних буклетів до інтерфейсів мобільних додатків)
 • Супроводжувати корпоративний сайт компанії
 • Займатися копірайтингом
 • Реалізовувати маркетингові плани компанії
 • Проводити маркетингові дослідження
 • Та багато іншої цікавої роботи)

Що треба знати та вміти:

 • Графічні редактори CorelDraw/Adobe Photoshop/Adobe Illustrator
 • Офісний пакет Microsoft office
 • Сучасні підходи до маркетингу B2B2C компанії
 • Основи UX/UI дизайну
 • Мати досвід роботи з CRM/ERP системами
 • Розуміти як працює Facebook, Google, YouTube, що таке SEO та SMM.
 • Писати цікаві та грамотні тексти
 • Вільне володіння грамотною українською мовою
 • Англійська на рівні Pre-Intermediate/Intermediate

Додатково:

Комунікабельність, ініціативність, здатність до навчання, робота в команді, широкий кругозір у сфері маркетингу, дизайну, сучасних технологій та програмних/апаратних продуктів.

Що ми пропонуємо:

 • Роботу в молодій талановитій команді)
 • Роботу над перспективними проектами
 • Особистий та професійний розвиток
 • Кар'єрний ріст
 • Повний соціальний пакет

 

Винница | 01.12.2016Менеджер по маркетингу

25.11.2016 / 22.46

УкрХлібСервіс

 

 

Инновационная компания, предоставляющая передовые и эффективные решения в области поставок сырья, материалов, ингредиентов, оборудования для хлебопекарной промышленности (http://ukrhlib.com/), объявляет конкурс на вакансию менеджера по маркетингу.

Функциональные обязанности: 1) привлечение клиентов; 2) повышение уровня продаж; 3) интегрированный маркетинг и продажи; 4) интернет-маркетинг и продажи в интернет, основы сайтостроения, владение инструментами дизайна; 5) продвижение в интернет SEO & SEM; 6) маркетинговая стратегия 7) маркетинговый план; 8) оптимизация и развитие бизнеса 9) мобильные приложения, социальные сети SMM & SMO, лидогенерация, конверсии, юзабилити сайта; 10) построение отношений с клиентами; 11) контроллинг, аналитика, статистика; 12) Контекстная и контекстно-медийная реклама, директ-маркетинг, рекламные программы; 13) работа по запуску сарафанного радио, партизанский и вирусный маркетинг.

Требования к кандидату: 1.Высшее специальное образование, возможно техническое или по направлению хлебопекарного производства. 2.Опыт работы в маркетинге не менее 1 года. 3.Знание и применение активных техник и методов продаж.4.Знание основ маркетинга.5.Знание и применение основ ведения успешных переговоров.6.Знание основ проектного менеджмента.7.Умение работать в команде.

Дополнительные требования:1.Возраст 25+.2.Профессиональный пользователь ПК. 3.Желательно наличие авто и водительского удостоверения.

Личностные и деловые качества: ответственность, нацеленность на результат, развитая коммуникабельность, ориентация на долгосрочную работу в компании и профессиональный рост.

Зарплата и условия труда: ненормированный рабочий день, уровень зарплаты обсуждается по результатам собеседования, соцпакет + бонусы, связь.

Работодатель: УкрХлібСервіс, Веб-сайт: http://ukrhlib.com/

 

 

Винница | 25.11.2016Интернет-маркетолог

19.11.2016 / 15.34

Вакансия компании: Укрсервис, Торговый дом

Создана: 19.11.2016

Регион: Винница

Предполагаемый уровень месячного дохода: не указан

Менеджер по рекламе и маркетингу

11.11.2016 / 13.28

Городок

 

 

Интернет порталу map.vn.ua требуется менеджер по рекламе

Обязанности:

Исходящие звонки (клиентская база предоставляется, «горячая» база) по клиентам, «холодные» звонки;

Продажа продуктов и услуг компании потенциальным клиентам;

Выявление потребностей, предложение о сотрудничестве, продажа;

Ведение переговоров о сотрудничестве (планирование, переписка, телефонные переговоры, заключение договора, удержание клиента);

Корректное ведение необходимой документации и контактной базы клиентов.

Требования:

Вакансия только для девушек возрастом от 20 до 35 лет.

Высшее/незаконченное, высшее образование;

Активная жизненная позиция;

Грамотная речь, четкая дикция;

Хорошие коммуникативные навыки;

Обучаемость;

Настойчивость;

Стрессоустойчивость;

Уверенный пользователь ПК и Интернета;

Опыт работы в продажах.

Что мы предлагаем:

Ставка 2000 грн. + 10%;

Возможно официальное оформление (по договоренности);

Рабочее место в офисе;

Ноутбук;

Оплата мобильной связи;

Обучение \ Тренинги;

Оплата транспорта;

Режим работы с 09:00 до 18:00 Пн., Вт., Ср., Чт., Пт.;

Возможность материального, карьерного, профессионального роста;

Премирование по итогам успешной работы.

Контакты:

Звонить Пн.- Пт. с 09:00 до 20:00.

тел: (063) 299 87 96 Григорий.

резюме отправлять

 

 

Винница | 11.11.2016 | 4500 грнPR-менеджер з функціями SMM-контент-менеджера

08.11.2016 / 22.19

iHUB - Центры инноваций и предпринимательства

 

 

iHUB Vinnytsia - центр інновацій та підприємництва запрошує на постійну роботу ініціативних та креативних молодих людей на посаду PR- менеджера з функціями SMM-контент-менеджера.

Вимоги:

 • Вища освіта;
 • Досвід роботи - від 1 року;
 • Знання сучасних технологій SMM;
 • Досвід копірайтингу / рерайтинга текстів;
 • Досвід написання статей;
 • Грамотна письмова мова - вміння вичитувати власні тексти;
 • Розуміння принципів побудови SEO-текстів (вітається);
 • Досвід роботи з сервісами email розсилки (вітається): Mailerlite, MailChimp;
 • Досвід роботи з графічними редакторами (вітається): Photoshop, Illustrator, Corel;
 • Досвід роботи в соціальних мережах (Facebook, VK, Instagram);
 • Знання англійської мови на рівні Intermediate.;
 • Особисті якості: вміння планувати роботу і дотримуватися термінів, самостійність, креативність, відповідальність, ініціативність, комунікабельність, акуратність; порядність; пунктуальність.

Обов'язки:

 • Розробка і реалізація PR-, маркетингової та контент стратегії;
 • Написання текстів для розміщення на сайті і в соціальних мережах;
 • Підготовка пост- і прес-релізів;
 • Наповнення сайту, редагування фото (обрізка, зміна розширення), адміністрування;
 • Ведення груп в соц-мережах (Facebook, Instagram);
 • Створення промо-розсилок для наших підписчиків;
 • Пошук необхідної інформації у відкритих джерелах;
 • Допомога в підготовці до заходів;
 • Робота зі ЗМІ, організація прес-конференцій та інтерв'ю;
 • Ведення бази даних публікацій та проведених заходів.

Умови роботи:

 • З\п по результатах співбесіди, з підписанням договору ЦПХ;
 • 1 місяць випробувального терміну;
 • Гнучкий графік роботи;
 • Сучасний офіс в центрі міста;
 • Кава, чай, печиво;
 • Зона відпочинку: настільний футбол, ігрова приставка X-BOX 360)
 • Завжди цікавий нетворкінг, в сфері: IT, бізнесу, стартапів, інвестицій та ін...

До резюме обов'язково прикріпити супровідний лист зі своїм портфоліо (список статей, публікацій, сторінок в соціальних мережах, досягнень)

 

 

Винница | 08.11.2016