Вакансии проектировщик в городе Житомир


Інженер-проектувальник

23.6.2017 / 16.01

Кригер, ООО, Котлозавод

Вимоги: вища професійна освіта ; стаж не меньше 2-х років; спеціаліст з теплогазопостачання та вентиляції.

 

Обов'язки:

  • збирає вихідні дані для проектування;
  • розробляє окремі частини проекту;
  • втілює авторський нагляд за будівництвом;
  • консультує по питанням, що входять до його компетенції.

 

Умови роботи:

  • офіційне працевлаштування з Пн по Пт; з 8:00 до 17:00.

Зарплата за результатами співбесіди.

 

Житомир | 23.06.2017Інженер-проектувальник будівельник

05.6.2017 / 4.37

Кригер, ООО, Котлозавод

Вимоги: освіта відповідного напрямку, стаж роботи від 3-х років.

Знає:

Методи проектування і проведення техніко-економічних розрахунків.

Принципи роботи, технології виготовлення і монтажу устаткування і конструкцій, види і властивості матеріалів.

Постанови, розпорядження, накази вищестоящих і інших органів, методичні і нормативні матеріали по проектуванню, будівництву й експлуатації об'єктів.

Стандарти, технічні умови й інші керівні матеріали по розробці й оформленню проектно-кошторисної документації.

Технічні засоби проектування і будівництва.

Основи патентознавства.

Передовий вітчизняний і закордонний досвід проектування і будівництва.

Технічні, економічні і соціальні вимоги до об'єктів, що проектуються.

Організацію праці і виробництва.

Правила і норми охорони праці.

Обов'язки: Інженер-проектувальник:

На основі новітніх науково-технічних досягнень, передового вітчизняного і закордонного досвіду проектування, будівництва й експлуатації об'єктів і використання засобів автоматизації проектування розробляє окремі розділи (частини) проекту. Бере участь у підготовці завдань на розробку проектних рішень.

Бере участь у зборі вихідних даних для проектування, у рішенні технічних питань по закріплених об'єктах протягом усього періоду проектування будівництва, запровадження в дію об'єкта й освоєння проектних потужностей. Погоджує прийняті проектні рішення з проектними рішеннями по іншим розділам (частинам проекту).

Проводить патентні дослідження з метою забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень і їх патентоспроможності. Забезпечує відповідність розроблювальних проектів і технічної документації стандартам, технічним умовам і іншим нормативним документам по проектуванню і будівництву, а також завданню на їх розробку. Здійснює авторський нагляд за будівництвом об'єктів, що проектуються, консультує з питань, що входять у його компетенцію.

Бере участь в аналізі й узагальненні досвіду розробки проектів і їх реалізації в будівництві і на цій основі готує пропозиції про доцільність коректування прийнятих загальних і принципових проектних рішень.

Бере участь у складанні заявок на винаходи, підготовці висновків і відкликань на раціоналізаторські пропозиції, проекти стандартів, технічних умов і інших нормативних документів, у роботі семінарів і конференцій.

 

Умови роботи: офіційне працевлаштування, З Пн-Пт; 8:00 до 17:00, можливі відрядження, заробітна платня за результатами співбесіди.

 

 

Житомир | 05.06.2017