Вакансии модель в городе Киев

Найдено вакансий: 100

Компания: ПриватБанк

Досвід роботи керування командою Data Science від 1 року. Глибокі знання статистики. Досвід роботи з Python, SQL. Рівень володіння англійською...Оцінка відповідності моделей вимогам Базеля, МСФЗ9, вимогам НБУ і провідним практикам. Оцінка впровадження і подальшого застосування моделей.

Компания: ДТЭК

Здатність робити короткі і чіткі висновки за результатами вивчення великих масивів даних. Проведення інвестиційного аналізу і побудова моделей. Аналіз ринкових і галузевих трендів в енергетиці (технічні рішення, інновації). Проведення якісного та кількісного аналізу українського та закордонного енергетичних ринків...

Компания: Укрэнерго

Вища освіта за фахом Економіка і управління підприємством. Володіння Excel на відмінному, поглибленому рівні. Практичний досвід розрахунків в напрямку інвестиційних...Підготовка розрахунків ефективності інвестиційних проектів (економічних моделей, розшифровок, обґрунтувань, презентацій). Контроль узгодження інвестиційних проектів, відпрацювання зауважень. Збір даних, необхідних для...

Компания: Укрэнерго

Глибоке розуміння енергетики (електроенергетики): основні гравці галузі, показники, тенденції, новини. Досвід роботи в сфері стратегічного планування та/або в сфері...Формування стратегії підприємства. Розробка дорожній карт та дерева стратегічних цілей. Розробка моделей економічної ефективності стратегічних інвестиційних проектів. Виконання моніторингу стану...

Компания: ТАСКОМБАНК

Досвід роботи з впровадження продуктів/процесів для корпоративних та приватних клієнтів, від 2-х років. Повна вища освіта, бажано технічна...Побудова необхідних моделей, алгоритмів, прототипів процесів Банку відповідно до поставлених вимог. Координація розробки, тестування, впровадження процесів та ПЗ.

Компания: Нафтогаз України

Знання методів побудови складних багатофакторних економіко-математичних моделей, прогнозування методами множинного регресійного аналізу, знання моделей часових рядів. Готовність працювати на...Прогнозування балансу природного газу по Групі Нафтогаз і Україні. Розробка, тестування і вдосконалення моделей прогнозування виробництва, споживання природного газу і...

Компания: ТАСКОМБАНК

Досвід роботи з впровадження/супроводження систем дистанційного банківського обслуговування від 2-х років. Повна вища освіта, бажано технічна чи економічна...Побудова необхідних моделей, алгоритмів, прототипів процесів Банку відповідно до поставлених вимог. Координація розробки, тестування, впровадження процесів та ПЗ.

Компания: FOZZY GROUP, Корпорация

Очікуємо експерта з досвідом роботи у напрямку оцінки та розвитку персоналу, з бажанням будувати систему Performance Management (PM), Succession planning...Ми пропонуємо цікаві та амбіційні задачі: Участь у побудові та впроваджені системи оцінки ефективності працівників (Performance management). Побудова та координація...

Компания: Isei

Знания операционных вопросов розницы. Системно-аналитическое мышление, нацеленность на результат, коммуникабельность, инновационность, предприимчивость, ориентация на внутреннего и внешнего клиента, лидерство...Развитие сети и открытие новых магазинов Isei. Расчет ТЭО, формирование бизнес модели, просчет рисков. Управление показателями магазина — фокусы, конверсия (кросс...

Компания: Банк инвестиций и сбережений

Знання АБС Б2 та інших спеціалізованих банківських програм. Знання ПК (Excel - вміння обчислення моделей та графіків, Word - впевнений користувач...Розробка та актуалізація банківських продуктів для фізичних осіб та МСБ, удосконалення процесів та процедур пов'язаних з кредитуванням.

Компания: MEEST

Клієнтоорієнтованість. Хороше знання топографії міста. Відповідальність, чесність, сумлінність, висока особиста культура. Досвід роботи у сервісній компанії буде перевагою.Вчасна доставка посилок клієнтам. Турбота про якість обслуговування клієнтів.

Компания: Deloitte Ukraine

Вища освіта в галузі економіки/аудиту/фінансів чи іншій галузі (ступінь бакалавра). Знання основ бухгалтерського обліку. Хороший рівень володіння англійською...Участь у підготовці фінансової звітності відповідно до місцевих та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Робота у складі команди для перевірки фінансових...

Компания: ПриватБанк

Рівень володіння англійською не нижче pre-intermediate. Досвід побудови моделей машинного навчання. Досвід роботи у фінансовій сфері (бажано). ...пов'язаної з моделями та процесами. Контроль за якістю процесів моделювання та роботи моделей. Актуалізація алгоритмів побудови моделей.

Компания: KSG Аgro

Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учёт и аудит). Опыт работы от 5 лет на крупном сельскохозяйственном предприятии, холдинговой структуре. ...отчетность, построение современной финансовой модели холдинговой структуры, анализ и оценка финансовых результатов деятельности компании; подготовка финансовых моделей и прогнозов по...

Компания: IDS Borjomi Ukraine

Опыт стат. анализа, опыт интерпретации результатов стат. моделей. Очень хорошее знание Excel, и любое другое ПО для эконом. моделирования. Разработка и внедрение современных инструментов анализа и обработки внутренних данных. Создание и развитие стратегической модели планирования (методология, процессы, автоматизация).

Компания: Интер Стоун

Аналитический склад ума, умение генерировать новые идеи, разрабатывать различные бизнес-модели, стратегии продвижения. Опыт успешного руководства предприятием и построение эффективной...Оперативное управление деятельностью компании, структурных подразделений, организация бесперебойной работы. Участие в формировании программ развития бизнеса. Разработка стратегии, связанной с дальнейшим...

Компания: Нафтогаз України

Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з економічної або технічної спеціальностей. Обов’язковий досвід роботи від 2 років...Розробка презентацій з описом ринкового середовища, результатів діяльності компанії та планів розвитку. Здійснення фінансових розрахунків, побудова фінансово-економічних моделей.

Компания: ДТЭК

Досвід роботи й адміністрування системи OneIdentity. Досвід складання різних моделей доступу. Знання процесів, пов'язаних з доступом співробітників до інформаційних...Перегляд існуючих процедур надання доступів. Проектування автоматизації процесу управління доступом. Визначення підходів, практик, технологій і спеціальних програмних засобів для управління...

Компания: Генеральна дирекція Укрпошта

Діаграми в нотації BPMN. Оперативні інструкції для кожного виконавця бізнес-процесу. Знання логістичних процесів. Знання сортувального обладнання. Досвід моделювання технологій.Детальна 3D модель розташування сортувального обладнання із зазначенням елементів сортувальної лінії. Вимоги та специфікація обладнання, необхідного для обробки відправлень...

Компания: Нафтогаз України

Відмінні знання законів ринкової економіки, відповідних методик та моделей аналізу ринків. Знання принципів роботи з даними, аналізу статистики та операційних...Аналіз найбільш повного обсягу доступної інформації про роботу енергетичних ринків України на предмет виявлення економічних та операційних проблем у їхньому...

Компания: Райффайзен Банк Аваль

Знання системного аналізу та інжинирінгу вимог. Знання SQL (DML, DDL). Знання методологій Agile/Scrum, Waterfall(SDLC). Розуміння принципів і правил...Підготовка дизайну інтеграційних рішень, інтерфейсів та моделей даних відповідно до вимог. Підготовка технічної документації/специфікацій для інтеграційних рішень з використанням...

Компания: Eldorado

От 1-го года опыта коммерческой разработки на JavaScript. Понимание архитектуры, и модели данных Web Tutor. Знание jQuery. Развитие и разработка системы Web Tutor. Поддержка системы Web Tutor. Модификация и расширение существующей функциональности. Использование системы контроля версий git.

Компания: ROSHEN, Кондитерская корпорация

Вища освіта (бухгалтерська, економічна, математична, фінансова). Досвід роботи на аналогічній посаді від 3-х років. Рівень знання англійської - intermediate. Контроль виконання бюджетів капітальних витрат, аналіз доцільності інвестицій. Побудова бізнес-моделей при запуску нових проектів. Аналіз 'що, якщо'' - розрахунок економічного...

Компания: Rozetka.ua

Грамотна усна та письмова мова. Вміння знаходити, аналізувати і структурувати інформацію. Знання основ пошуку інформації в мережі. Готовність до повного...Аналізувати дані за категоріями / моделям / продавцям товарів. Визначати групи, в які повинен потрапити товар. Підготувати файлу Microsoft Excel в необхідному...

Компания: ДТЭК

Планування архітектури апаратних платформ). Знання принципів функціонування LAN мереж (модель OSI, маршрутизація). Знання принципу роботи роботизованої стрічкової бібліотеки, її обслуговування...Виконання регламентних робіт, заявок та інцидентів. Моніторинг роботи сервісів. Участь в проектах з інтеграції ІТ-сервісів на нових підприємствах в...

Компания: ФОРА

Вища освіта (Економіка підприємства, Фінанси, Облік і Аудит, Маркетинг, Математична кібернетика, Соціологія). Впевнений користувач MS SQL (розробка та адміністрування баз...Працювати з великими масивами даних, кодів, МВЗ. Брати участь в оптимізації аналітичних моделей. Допрацьовувати та створювати нові таблиці і звіти.

Компания: Кернел, Группа компаний

Освіта - вища (облік і аудит, економіка, фінанси). Знання управлінського обліку. Високі знання по володінню Excel, включая Power Pivot и Power...Побудова фінансових моделей для прийняття комерційних та інвестиційних рішень. Допомога в підготовці матеріалів для стратегічних сесій. Виконання аналітичних ad-hoc...

Компания: white.talents

Знание разных каналов продвижения в модели работа В2С (прямые продажи без дистрибуции и розницы). Знание PR инструментов и...PR продукта в разных каналах. Работа с ЦА, изучение мест присутствия ЦА для продвижения продукта. Управление развитием продукта через клиентский...

Компания: Райффайзен Банк Аваль

Знання системного аналізу. Дуже добре знання методів інжинірингу вимог. Знання мови структурованих запитів SQL. Знання методологій Agile/Scrum, Waterfall(SDLC). Аналіз існуючої функціональності ІТ. Дизайн програмного забезпечення, інтерфейсів та моделей даних відповідно до вимог. Підготовка технічної документації/специфікацій для погоджених...

Компания: Интер Стоун

Высшее профильное образование. Опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет. Знание современных маркетинговых инструментов. Инициативность, ответственность, нацеленность на...Бюджетирование инвестиций в маркетинговые и рекламные кампании, расчет финансовых моделей промо-активностей, участие в формировании алгоритма расчета и оценки эффективности...

Компания: Техноторг

Опыт анализа рынка дождевальной техники. Навык анализа моделей техники, оценка эффективности работы машин и формулировки конструктивных выводов. Определение ключевых характеристик...Анализ рынка сельскохозяйственной техники в Украине: Емкость рынка. Конкуренты. Сравнение технических и технологических параметров, ценовых предложений, преимущества и недостатки.

Компания: Фокстрот

Вища освіта. Досвід ведення проектів з оцінки та розвитку персоналу від 2 років. Володіння методологією різних способів оцінки персоналу (90...Розробка і опис методології оцінки персоналу в компанії. Створення моделі компетенцій і опис критеріїв оцінки. Впровадження системи автоматизації та адміністрування...

Компания: Job Advice Agency

Опыт работы в банковской сфере. Знание UML, BPMN, SQL, SCRUM. Понимание работы Visio, Sharepoint, MS Project, JIRA.Сбор и анализ требований к ПО. Формулировка концепций решений, построение моделей процессов и структур. Разработка прототипов пользовательского интерфейса.

Компания: CREDIT AGRICOLE BANK

Відмінне знання Excel. Володіння етапами розробки та супроводження скорингових моделей є перевагою. Знання банківських систем (Core Banking System (ОДБ), Application...Участь в розробці та супроводженні скорингових моделей. Звітність за станом кредитного портфеля. Участь у розробці внутрішніх документів в області кредитування...

Компания: Авеб

Аналитическое мышление. Ориентация на результат, инициативность. Понимание принципов работы и особенностей CPA-маркетинга. Базовые знания различных источников трафика, их особенностей...Формирование отчетов и анализ эффективности различных источников трафика. Формирование и проверка гипотез, как повысить показатель конверсии на сайте.

Компания: FOZZY GROUP, Корпорация

Высшее математическое образование. Опыт работы 1,5-2 года в качестве Data scientist в розничных компаниях, розничных банках или телеком...Запрос, подготовка и анализ данных. Построение и совершенствование моделей данных. Еженедельный анализ инициатив до и после их внедрения.

Компания: Terrasoft

Досвід роботи рекрутером — від 1 року. Досвід успішного закриття вакансій різного рівня. Навички ведення переговорів і роботи з запереченнями. Маєте навички проведення інтерв'ю за компетенціями з використанням моделей оцінки (STAR, CARE, PARLA). Вмієте знаходити спільну мову з бізнес...

Компания: СБЕРБАНК

Опыт в data-driven IT проектах, поддержку и развитие DevOps инфраструктуры, разработку и внедрения ML моделей в пром, построения контейнерных...Разработка, запуск и поддержка конвейера моделей ИИ (MLOps). Конфигурирование и оптимизация работы инфраструктуры моделей ИИ. Создание inference слоя моделей ИИ.

Компания: ТОВ Лілу Інтернешенл

Работает на результат, а не на процесс. Фанат инновационных технологий и бизнес маркетинга. В поиске «монотонной» и «спокойной» работы.

Компания: ICK Group

Образование инженерно-техническое (в приоритете теплоэнергетическое). Стаж в должности Инженера-проектировщика от 3 лет. Знание нормативной документации (ДБН, ГОСТ, СНиП). Разработка технологических схем, подбор основного и вспомогательного технологического оборудования (гранулирование, производство топливной биомассы) и визуализация проектов, построение моделей на основе...

Компания: MEEST

Вимоги: 1) Дисциплінованість, відповідальність, порядність. 2) Бажання працювати.Основні завдання: 1) Проведення навантажувально-розвантажувальних робіт на складі. 2) Обробка та відбір вантажів для кур'єрів та інших підрозділів.

Компания: Development Construction Holding

Опыт работы в банке с корпоративным бизнесом не менее 3 лет (желательно департамент корпоративных клиентов). Опыт построения моделей, презентаций. Привлечение внешнего финансирования для компаний группы, для целей развития существующих бизнесов. Работа в рамках обслуживания текущих кредитов, в т.ч.

Компания: ДТЭК

Експертне знання напрямку SAP BW. Знання мови програмування ABAP і середовища розробки програм в системах SAP на базовому рівні. Розробляє проектні рішення і \ або технічні завдання на розробку моделей і потоків даних, рішень в області бізнес-аналітики та інтеграції...

Компания: ШАГ, Компьютерная Академия

Вы работали с Google AdWords, Facebook, с бюджетами от 50 тыс. грн. на сеть, понимаете алгоритмы работы каждой сети. Глубокое погружение в метрики бизнеса компании, поиск проблем и идей для улучшения бизнес-показателей. Определять потребности клиентов, создавать модели потребления.

Компания: ДТЭК

Знання принципів побудови серверних технологій (сервера, СЗД, SAN-мережі, кластера). Знання принципів функціонування LAN мереж (модель OSI, маршрутизація). Виконання регламентних робіт, заявок та інцидентів у системі ServiceDesk. Моніторинг роботи системи резервного копіювання.

Компания: Ощадбанк

Досвід у машинному навчанні від 3 років (time series, recommender system, clustering, unsupervised learning, regression, decision trees). Знання мов Python......іншого банківського продукту. Побудові рекомендаційних систем NPTB (next product to buy). Побудові математичних моделей для утримання клієнтів. Індивідуальний підбір бонусу.

Компания: Elsharm

Знаешь английский язык на уровне Elementary/А1.

Компания: BeeJee

Глубокое понимание реляционных БД, умение оптимизировать запросы, проектировать модель данных. Большой опыт командной разработки, выстраивания стандартов кодирования в отдельно взятой...

Компания: ПриватБанк

Рівень володіння англійською не нижче pre-intermediate. Досвід побудови моделей машинного навчання. Досвід роботи у фінансовій сфері (бажано). Задачі кредитного скоринга. Сегментація клієнтської бази для різних процесів банку. Пошук аномалій у даних. Роботи з прогнозуванням часових рядів.

Компания: ALFA Smart Agro

Опыт внедрения проектов по трансформации бизнес-моделей. Опыт описания и внедрения бизнес-процессов отделов продаж. Знание современных IT-технологий, глубокие...Развитие функционала действующей СRM-системы в компании и ее соответствие бизнес-задачам компании. Проведение сегментации клиентов и внедрение в работу...

Компания: EvoPlay

...использования результатов модели. Образование в области математики, статистики, computer science или смежных технических дисциплин. Опыт разработки рабочих моделей для предсказания......гипотез, построение моделей, как на основе классических статистических методов так и ML алгоритмов. Улучшение уже готовых математических моделей.

Компания: ДТЭК

Відмінне володіння розширеним функціоналом Excel, робота зі зведеними таблицями, формулами, графіками, практичні навички побудови моделей. Досвід у підготовці управлінської звітності...Формування річних та щомісячних планів діяльності групи виробничих підприємств, їх консолідація та перевірка даних в системах планування та обліку, контроль...

Компания: Ощадбанк

Освіта - повна вища економічна/технічна. Досвід роботи у банківській сфері - не менше 3 років. Вміння працювати VB , SQL (MS SQL......оцінці фінансового стану боржників Банку, у т.ч. шляхом побудови матриці міграції. Розробці, калібруванні та валідації моделей показників кредитного ризику.

Компания: Фармак

Знання стандартів ведення розробки (каскадна модель, waterfall model, Agile). Вміння працювати з технічною документацією. Знання стандартів проведення тестування (TDD) та...Приймати участь у аналізі та створенні ТЗ на бізнес-процес(и). Займатись автоматизацією процесів електронного документообігу. Приймати участь у тестуванні...

Компания: Метинвест Диджитал

Знания и понимание процессов ИБ и ИТ в определении международных стандартов ISO2700х, NIST SP 800-82 R2...Внедрять, масштабирование и оптимизация методик управления доступами, включая RBAC модель. Участвовать в процессе оценки рисков в части управления доступами.

Компания: Rozetka.ua

Володіти шаблонами проектування. Мати досвід проектування архітектури додатку або окремих моделей. Мати досвід створення універсальних програм. Працювати з CI/CD. Що робити: Керувати iOS-командою та розвивати. Нести відповідальність за результат команди і її продуктивність. Що для цього потрібно:

Компания: Rozetka.ua

Володіти шаблонами проектування. Мати досвід проектування архітектури додатку або окремих моделей. Мати досвід створення універсальних програм. Працювати з CI/CD. Керувати iOS-командою та розвивати. Нести відповідальність за результат команди і її продуктивність. Працювати над розвитком архітектури додатку.

Компания: ASBIS

Понимание основных принципов организации работы инженера и пресейла. Опыт выявления тех. неисправностей и обновления ПО и FW. Опыт серийной сборки...Участие в создании технико-коммерческих предложений. Сборка и подготовка ДЕМО-моделей / стендов для POC на реальном оборудовании. Инсталляция оборудования ПО...

Компания: Интегрос

Уверенные знания PHP. Уверенные знания SQL и реляционных моделей (на базе СУБД MS SQL, MySQL). Английский язык – средний уровень. Работа по созданию индивидуальных CRM решений на платформе SugarCRM в командах по 3-6 человек. Разработка новых и адаптация существующих...

Компания: ASBIS

Понимание основных принципов организации работы инженера и пресейла. Опыт выявления тех. неисправностей и обновления ПО и FW. Опыт серийной сборки...Участие в создании технико-коммерческих предложений. Сборка и подготовка ДЕМО-моделей / стендов для POC на реальном оборудовании. Инсталляция оборудования ПО...

Компания: Фарлеп-Инвест

Досвід розробки PL/ SQL запитів, пакетів, збережених процедур, тригерів. Досвід і знання в проектуванні моделей даних БД. Досвід роботи в...Розробка консолідованої звітності на базі Oracle BI - побудова моделей; даних, розрахунок показників, формування аналізів, запрошень, дашборда. Супровід та розробка звітності...

Компания: Crooto Software

Опыт работы Лидом 3D Аниматором в игровой индустрии не менее 5 лет. Уверенное владение Autodesk 3ds Max, Zbrush...Анимирование персонажей (субъектов, людей, животных; объектов, жидкостей). Настройки скелета, материалов и скининга модели. Понимание технических нюансов трехмерной анимации, экспорта анимаций...

Компания: Интегрос

Опыт работы в аналогичной сфере – как преимущество. Знания PHP. Знания SQL и реляционных моделей (на базе СУБД MS SQL, MySQL). Работа по созданию индивидуальных CRM решений на платформе SugarCRM в командах по 3-6 человек. Разработка новых и адаптация существующих...

Компания: Національна Компанія в енергетичній галузі

Вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня або еквівалент. Курс МВА буде перевагою. Успішний досвід роботи на керівних посадах (керівник...Розробка та просування на ринку різних продуктів та бізнес-моделей для кінцевого споживача, наприклад: Впровадження проектів з енергоефективності «під ключ».

Компания: Moneyveo

Разработка и проведение учебных мероприятий в соответствии с корпоративной ценностно-компетентностной модели и фокусными задачами. Готов проводить и разрабатывать программы...

Компания: Авеб

Отличные коммуникативные способности. Знание английского на уровне Intermediate и выше. Аналитическое мышление. Ориентация на результат, инициативность. Понимание принципов работы и...Коммуникации с менеджерами партнерских сетей: анализ условий и переговоры об их улучшении. Поиск новых партнерских сетей, офферов, способов монетизации трафика.

Компания: IBox

Знання теорії реляційних баз даних і концепції сховища даних (DWH). Експертне знання Oracle SQL і PL / SQL (запити, функції, і...Створення моделей даних в сховищі (DWH) на Oracle Database. Підтримка та оптимізація існуючої бази SQL і PL / SQL коду.

Компания: Job Advice Agency

Высокий уровень навыков коммуникации и корпоративных продаж. Умение использовать современные модели и методы лидогенерации. Личная результативность. Проактивность в работе. Ответственность за выполнение целей по продажам и привлечению и поддержанию продуктивных отношений с клиентами отдела/ направления. Реализация полного цикла работы...

Компания: Апсейл

Наличие компьютера, наушников с микрофоном, стабильного интернета. Уверенное владение компьютером/ноутбуком. Обеспечение тишины во время работы. Грамотная устная речь.Работать в графике 2/2 по 12 часов. Постоянно звонить клиентам во время смены. Консультировать клиентов по товарам компании.

Компания: Whaleapp

Понимание архитектуры клиент/сервер и принципов сбора данных. Тестирование математических моделей на функциональность и соответствие спецификациям. Развитое аналитическое и логическое...Создание моделей игровой экономики и оценка их производительности и влияния на опыт и поведение игрока. Балансировка виртуальных продуктов - определение потребностей...

Компания: ДТЭК

Будь-який досвід роботи в області підтримки або розробки бізнес-додатків, програмних продуктів для обліку та \ або аналізу діяльності підприємств. Виконує підготовку технічних документів на розробку моделей і потоків даних, рішень в області бізнес-аналітики та інтеграції систем SAP BW...

Компания: EvoPlay

Опыт работы в интернет-маркетинге, понимание принципов и моделей сотрудничества в Интернете. Уверенное знание географии (населенные пункты СНГ и крупные...Анализ интернет-трафика на предмет фродовой активности. Формирование отчетов по качеству трафика, отслеживание новых фрод-методик и технологий.

Компания: MUK

Высшее образование (техническое). Знание английского– свободный технический. Опыт развертывания базовой инфраструктуры (Windows Server 2012 – 2019 (AD, DNS, DHCP, Hyper-V...Участие в маркетинговых активностях, подготовка и демонстрация моделей решения на базе облачных сервисов, проведение технических сессий и вебинаров.

Компания: провідний дистриб'ютер

Досвід роботи від 1 року. Бажання вчитися, командний гравець, цілеспрямований. Повинен знати: Модель OSI. Принципи побудови корпоративних мереж.

Компания: ФОРА

Вища освіта (математична, економічна або технічного напрямку). Досконале володіння ПК: обов’язково MSSQL Server, Excel та Power BI. Аналізувати ефективність акцій ПЛ та різноманітних розсилок. Проводити аналіз та оптимізацію існуючих методик і моделей, запроваджувати нові. Налаштовувати та підтримувати...

Компания: Quarter Partners

Знание основ финансовой отчетности компании. Опыт построения DCF, рыночных моделей оценки финансовых потоков бизнеса компании. Опыт работы на аналогичной должности...Разработка форм и ведение отчетности. Формирование периодических финансовых отчетов. Построение финансовых моделей. Пофакторный анализ данных. Подготовка презентаций и отчетов руководству.

Компания: Райффайзен Банк Аваль

Успішний досвід реалізації проектів за напрямками МСФЗ та/або статистичних моделей, успішне виконання відповідних завдань. Знання англійської мови на рівні......та звітності (МСФЗ); моделей та методів, які використовуються для забезпечення діяльності Банку під час аудиту життєвого циклу моделей (скорингових та...

Компания: Novus

Досвід роботи в управлінні CRM-кампаніями у роздрібній торгівлі або електронної комерції. Знання CRM систем (SAP Marketing Cloud, Salesforce, Microsoft...Побудова аналітичних гіпотез щодо поведінки клієнтів, використання їх для створення моделей компаній з метою покращення основних показників учасників програми лояльності...

Компания: R-Style Softlab Kiev

Знание теории БД, практический опыт работы с СУБД Oracle. Опыт разработки модели данных, витрин данных. Навыки разработки проектной и пользовательской...Разработка ядра хранилища данных. Участие в проектах внедрения хранилищ данных.

Компания: Аймэгс

...Draw, Adobe After Effects, AutoCad. Профессиональное образование (курсы по 3D моделированию). Обязательно наличие портфолио (интерьеры и 3D-модели).Создание фотореалистичных высоко и низкополигональных 3D моделей. Изготовление 3D / AR / VR контента. Создание моделей интерьерных изделий в точном...

Компания: TEBIN

Вища освіта. Досвід роботи від 2-х років. Знання підходів до проектування різних розділів/дисциплін. Досвід у впровадженні ВІМ у...Проводити контрольні перевірки інформаційних моделей на відповідність вимогам ВЕР. Забезпечити технічну підтримку в процесі створення та використання інформаційних моделей.

Компания: UDP

Вища фінансово-економічна освіта. Досвід роботи на посаді фінансового менеджера від 5 років. Глибоке розуміння корпоративних фінансів та інвестиційного менеджменту. Формування форм звітності (BS, P&L, CF). Створення складних моделей руху грошових коштів і взаєморозрахунків партнерів проекту. Робота з банками...

Компания: Jam

База знаний. Чаще, имеет техническое образование, знает математику. Уже имеет опыт в контекстной рекламе. Не делает грубых ошибок по невнимательности...Перед запуском рекламных кампаний оценивает спрос на предмет объема, стоимости, конверсий. Строить модель потоков данных и визуализирует их.

Компания: FOZZY GROUP, Корпорация

опыт работы 3-5 лет в качестве Product Owner/ Team Lead в проектах, связанных с анализом данных и построением моделей...Развитие и поддержка инфраструктуры для создания и развертывания моделей машинного обучения. - Поиск новых технологических решений и возможностей̆. - Координация взаимодействия внутри...

Компания: Andersen

Коммерческий опыт работы в качестве системного аналитика от 3-х лет. Понимание построения модели деятельности (бизнес-процессов). Опыт разработки проектной...Умение собирать и анализировать требования заказчика (определение приоритетов и управление изменениями, разработка и определение требований с детализацией, достаточной для успешной...

Компания: Aventus Group (ООО «МКК КапиталЪ-НТ»)

Возможность разрабатывать модели оценки заемщиков (оценочные карты). Английский язык не ниже Upper Intermediate. Опыт работы в МКК/МФК/МФО будет...Разработка и внедрение кредитной политики, системы принятия решений: оценочные карты, правила. Запуск и сопровождение новых проектов по кредитным рискам.

Компания: УкрТехноФудс

Знание общетехнических дисциплин. Проектирование механических систем, отдельных узлов и деталей. Знание конструкционных материалов (стали углеродистые, легированные, нержавеющие, конструкционные пластики). Разработка 3Д моделей и рабочих чертежей машин нестандартного оборудования для предприятий пищевой промышленности. Модернизация существующего оборудования. Проведение необходимых технических...

Компания: SKM

Владение современными методиками маркетинга. Знание современных моделей развития и управления брендом компании. Знание современных техник и методов продаж. Отвечает за разработку стратегий для соцсетей, от первого (знакомство) до последнего этапа воронки продаж (конверсии). Находит новые идеи, составляет график...

Компания: Національна служба здоров'я України

Функціональні обов'язки: Досконале знання SQL-запитів, написання скриптів, процедур збереження, тригерів, індексів, типів даних, табличних структур та принципів проектування...Взаємодія з розробниками програмного забезпечення стосовно розробки моделей верифікації даних. Опис бізнес-процесів щодо проведення верифікації даних у БД.

Компания: Volmi Games

Опыт работы в создании персонажей, опыт работы как Character Artist от 2-х лет. Уверенные знания и опыт работы с...Создание моделей персонажей по заданным концептам либо референсам (High, Mid и Low-poly). Создание как реалистичных, так и стилизованных персонажей.

Компания: ТМСофт

Знания и навыки, являющиеся преимуществом: Понимание UML-диаграмм модели данных. Опыт работы с распределенными базами данных. Администрирование СУБД Oracle. OAS 4.X.X, 9i, 10g. Создание приложений для отказоустойчивых архитектур Oracle (RAC, DataGuard).

Компания: Pomo Design Center

Высшее профильное образование. Знание законодательства по перепланировкам. Опыт работы с заказчиками и прорабами. Опыт работы в таких программах, как ArchiCAD......чертежи для макетирования, демонстрационные рисунки, цветографические эргономические схемы, рабочие проекты моделей), участвует в подготовке пояснительных записок к проектам, их рассмотрении...

Компания: MAFIA, Сеть ресторанов

Досвід використання контекстної реклами і ремаркетинга. Досвід роботи за моделями CPA / CPS. Базові знання HTML / CSS. Досвід роботи з командами...Організація і контроль роботи підрядників з ведення рекламних компаній (контекст, ремаркетинг). Організація і контроль роботи підрядників по SEO просуванням.

Компания: Raketa

Вільне володіння українською, російською та англійською мовами. Ділова хватка та фінансове розуміння комерційних бізнес-моделей. Вміння слухати, спілкуватись та навички...Готовий самостійно та з допомогою коллег будувати плани розвитку партнерів. Хоче опанувати нашу бізнес-модель та просувати її цінність для...

Компания: Crooto Software

Опыт работы на позиции гейм-дизайнера монетизации от 3 лет. Наличие выпущенных проектов с положительным ROI. Успешный опыт оперирования продуктом. Участие в разработке фичей других команд проекта и их экспертная оценка в области монетизации. Проработка мат. модели баланса и монетизации...

Компания: FOZZY GROUP, Корпорация

Аналитический склад ума, скрупулезность, умение и желание из массивов данных создавать финансовые модели, находить закономерности и делать прогнозы. Разработка нормативно-драйверной модели IT. Распределение затрат департамента IТ по ЦФО. Контроль и координация бюджетного процесса. Расчет потребности в инвестициях...

Компания: StepUp

Требуемые навыки: Понимание, что такое git, как настроить клиент, что такое стратегия workflow (понимание технологии CI-CD на уровне: что......приложения события в зависимости от состава поступающих данных, с нормализацией модели данных). Библиотека reactJS и модули к ней.

Компания: G5 Entertainment AB

Знакомство с 3D графикой в трехмерных пакетах с низкополигональными моделями. Приветствуется знание анимационных инструментов и опыта работы с ними...Создание игровых концептов. Создание игровых интерфейсов. Создание персонажей и локаций. Создание игровых текстур.

Компания: 3D Freelance Ukraine

Инженерно-техническое мышление! понимание физики, механики, увлеченность техникой! Опыт работы в gamedev на коммерческих проектах от 2х лет. Создание игровых моделей пропсов (механических конструкций) и техники. Подготовка и настройка моделей в игровом движке.

Компания: MysteryTag

Базовое знание Unity и оптимизации графики для игровых движков. Опыт создания базовых 3д моделей для скетчей. Опыт создания графики...Создание 2D объектов, бэков, персонажей и элементов интерфейса для мобильных игр. Создавать концепт объекты для последующего моделинга.